Jasielskie stowarzyszenie przedsiębiorców

Razem możemy więcej

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało 14 marca 2006 roku i skupia w swoim gronie firmy z terenu powiatu jasielskiego. Powstało z myślą o integracji środowiska biznesowego w celu przyczyniania się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Razem możemy więcej

Kalendarium

Kreujemy aktywne środowisko biznesowe dla firm (zwłaszcza małych i średnich) do współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami ponadpodstawowymi i wyższymi oraz jednostkami naukowymi i badawczymi.

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie w liczbach

członków wspierających
0
pracowników zatrudnionych w firmach
0
lat działalności
0
uczniów skorzystało z płatnych staży zawodowych w latach 2020-2023
0
Wartość pozyskanych środków na projekty edukacyjne
0
zebranych w zbiórce na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 roku
0
dzieci skorzystało z bezpłatnych wykładów, warsztatów i pokazów w ramach Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle w latach 2022-2023
0

Razem możemy więcej

Cele stowarzyszenia

  1. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego.
  2. Promowanie miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych.
  3. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami.
  4. Konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.
  5. Utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej wśród członków Stowarzyszenia, a także promowanie w społeczeństwie pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej.

Razem możemy więcej

Jak zostać członkiem?

Nasze Stowarzyszenie to „fajna grupa fajnych ludzi, którzy robią fajne i potrzebne! rzeczy” 🙂

Możesz więc do tych fajnych działań dołączyć albo też zaproponować własne, nowe.
Współpracę możesz podjąć po prostu „jako osoba” (tzw. „Członek Zwyczajny”) lub jako instytucja – np. Twoja Firma (tzw. „Członek Wspierający”).