Walne Zgromadzenie Członków JSP

Planowany termin: kwiecień 2024 r.