Razem możemy więcej

Stowarzyszenie

Razem możemy więcej

O stowarzyszeniu

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało 14 marca 2006 roku i skupia w swoim gronie firmy z terenu powiatu jasielskiego. Powstało z myślą o integracji środowiska biznesowego w celu przyczyniania się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Kreujemy aktywne środowisko biznesowe dla firm (zwłaszcza małych i średnich) do współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i badawczymi. Współpracujemy aktywnie z instytucjami i organizacjami w celu budowy silnej marki jasielskiego biznesu i jej wizerunku jako lidera przedsiębiorczości w regionie Polski południowo-wschodniej.

 • promocja firm na lokalnym rynku pracy
 • wpływ na programy nauczania technicznego i zawodowego
 • integracja środowiska, networking i wzajemne rekomendacje
 • reprezentacja stanowiska i interesów przedsiębiorców na forum samorządu lokalnego
 • dostęp do funduszy pomocowych z UE oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • praktyczna wiedza i doradztwo interesujące środowisko przedsiębiorców
 • benchmarking i dobre praktyki w prowadzeniu firm

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszać propozycje działań i wspierać rozwój Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

Maciej Pętlak, prezes zarządu, dyrektor biura stowarzyszenia

Bartosz Igielski, wiceprezes zarządu

Katarzyna Pabian, członkini zarządu

Małgorzata Więch-Kettele , członkini zarządu

Andrzej Szczygieł, członek zarządu

Bartosz Ziaja, przewodniczący komisji

Łukasz Dacyl, członek komisji

Ernest Grasela, członek komisji

Razem możemy więcej

Cele stowarzyszenia

Optymalne warunki

Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

Promowanie miasta

Promowanie miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych.

Reprezentowanie interesów

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

Konsolidacja środowiska

Konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.

Utrwalanie zasad

Utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej wśród członków Stowarzyszenia, a także promowanie w społeczeństwie pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej.

Wizerunek środowiska biznesowego

Budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.

Razem możemy więcej

Zarząd

Maciej Pętlak

prezes zarządu, dyrektor biura stowarzyszenia

.

Bartosz Igielski

wiceprezes zarządu

.

Katarzyna Pabian

członkini zarządu

.

Małgorzata Więch-Kettele

członkini zarządu

.

Razem możemy więcej

Komisja Rewizyjna

Bartosz ziaja

.

Łukasz Dacyl

.

Ernest Grasela

.

Razem możemy więcej

Prawa i obowiązki

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszać propozycje działań i wspierać rozwój Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

 • promocja firm na lokalnym rynku pracy
 • wpływ na programy nauczania technicznego i zawodowego
 • integracja środowiska, networking i wzajemne rekomendacje
 • reprezentacja stanowiska i interesów przedsiębiorców na forum samorządu lokalnego
 • dostęp do funduszy pomocowych z UE oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • praktyczna wiedza i doradztwo interesujące środowisko przedsiębiorców
 • benchmarking i dobre praktyki w prowadzeniu firm

Paweł Gierut, Prezes Zarządu, Prezes JAFAR S.A.

Maciej Pętlak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Współwłaściciel ERKO Sp. z o.o. Sp.k.

Urszula Skuba, Członek Zarządu, Współwłaściciel ZAHURT

Bartosz Ziaja, Członek Zarządu, Prezes KBZ Consulting

Bożena Ankier, Ubezpieczenia&Finanse Bożena Ankier

Łukasz Dacyl, Prezes OBR-ERG Sp. z o.o.

Ernest Grasela, Właściciel ERP Progressio, (co jeszcze ?)

Razem możemy więcej

Co o nas mówią?

Razem możemy więcej

JSP w liczbach

Członków wspierających
0
Pracowników zatrudnionych w firmach
0
Lat działalności
0
Uczniów skorzystało z płatnych staży i praktyk zawodowych w latach 2020-2022
0
Wartość pozyskanych środków na projekty edukacyjne
0
Zebranych w zbiórce na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r.
0
Dzieci skorzystało z wykładów, warsztatów i pokazów w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle
0