Razem możemy więcej

Stowarzyszenie

Razem możemy więcej

O stowarzyszeniu

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców powstało 14 marca 2006 roku i skupia w swoim gronie firmy z terenu powiatu jasielskiego. Powstało z myślą o integracji środowiska biznesowego w celu przyczyniania się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Kreujemy aktywne środowisko biznesowe dla firm (zwłaszcza małych i średnich) do współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i badawczymi. Współpracujemy aktywnie z instytucjami i organizacjami w celu budowy silnej marki jasielskiego biznesu i jej wizerunku jako lidera przedsiębiorczości w regionie Polski południowo-wschodniej.

 • promocja firm na lokalnym rynku pracy
 • wpływ na programy nauczania technicznego i zawodowego
 • integracja środowiska, networking i wzajemne rekomendacje
 • reprezentacja stanowiska i interesów przedsiębiorców na forum samorządu lokalnego
 • dostęp do funduszy pomocowych z UE oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • praktyczna wiedza i doradztwo interesujące środowisko przedsiębiorców
 • benchmarking i dobre praktyki w prowadzeniu firm

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszać propozycje działań i wspierać rozwój Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

Paweł Gierut, Prezes Zarządu, Prezes JAFAR S.A.

Maciej Pętlak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Współwłaściciel ERKO Sp. z o.o. Sp.k.

Urszula Skuba, Członek Zarządu, Współwłaściciel ZAHURT

Bartosz Ziaja, Członek Zarządu, Prezes KBZ Consulting

Bożena Ankier, Ubezpieczenia & Finanse Bożena Ankier

Łukasz Dacyl, Prezes OBR-ERG Sp. z o.o.

Ernest Grasela, Właściciel ERP Progressio

Razem możemy więcej

Cele stowarzyszenia

Optymalne warunki

Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

Promowanie miasta

Promowanie miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych.

Reprezentowanie interesów

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami.

Konsolidacja środowiska

Konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.

Utrwalanie zasad

Utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej wśród członków Stowarzyszenia, a także promowanie w społeczeństwie pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej.

Wizerunek środowiska biznesowego

Budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.

Razem możemy więcej

Zarząd

Paweł Gierut

prezes zarządu

.

Maciej Pętlak

wiceprezes zarządu, dyrektor biura stowarzyszenia

.

Bartosz Ziaja

członek zarządu

.

Urszula Skuba

członek zarządu

.

Razem możemy więcej

Komisja Rewizyjna

Bożena Ankier

.

Łukasz Dacyl

.

Ernest Grasela

.

Razem możemy więcej

Prawa i obowiązki

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszać propozycje działań i wspierać rozwój Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

 • promocja firm na lokalnym rynku pracy
 • wpływ na programy nauczania technicznego i zawodowego
 • integracja środowiska, networking i wzajemne rekomendacje
 • reprezentacja stanowiska i interesów przedsiębiorców na forum samorządu lokalnego
 • dostęp do funduszy pomocowych z UE oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • praktyczna wiedza i doradztwo interesujące środowisko przedsiębiorców
 • benchmarking i dobre praktyki w prowadzeniu firm

Paweł Gierut, Prezes Zarządu, Prezes JAFAR S.A.

Maciej Pętlak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Współwłaściciel ERKO Sp. z o.o. Sp.k.

Urszula Skuba, Członek Zarządu, Współwłaściciel ZAHURT

Bartosz Ziaja, Członek Zarządu, Prezes KBZ Consulting

Bożena Ankier, Ubezpieczenia&Finanse Bożena Ankier

Łukasz Dacyl, Prezes OBR-ERG Sp. z o.o.

Ernest Grasela, Właściciel ERP Progressio, (co jeszcze ?)

Razem możemy więcej

Co o nas mówią?

Razem możemy więcej

JSP w liczbach

0
Członków wspierających
0
Pracowników zatrudnionych w firmach
0
Lat działalności
0
Uczniów skorzystało z płatnych staży i praktyk zawodowych w latach 2020-2022
0
Wartość pozyskanych środków na projekty edukacyjne
0
Zebranych w zbiórce na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r.
0
Dzieci skorzystało z wykładów, warsztatów i pokazów w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle